עכשיו בשידור אזמר בשבחין התכנית הבאה: לכבוד שבת קודש