עכשיו בשידור בשירי זמרה התכנית הבאה: המהדורה המרכזית