עכשיו בשידור דנה בסוגיה התכנית הבאה: האקטואליה בפרשה