עכשיו בשידור שיר ידידות התכנית הבאה: המהדורה המרכזית