שבת

ודיברדבם אשר ברדה
19:00
השיעור השבועי מרן הרב מאזוז
20:00
שבוע טוב עמירם בן לולו
21:00
בצליל ואומר רפי אוחנה
23:00