יום ראשון

בצליל ואומר רפי אוחנה
00:00
אהבת ישראל אבי בן ישראל
01:00
השיעור השבועי ש.ח רה"י הרב מאיר מאזוז
02:00
הלילה החדש שירים ושיעורי תורה
03:00
הלכה יומית הרב בנימין חותה
05:45
כולל בוקר רבנים
06:00
לצלילי הבוקר ניר קפטן
משודר עכשיו לשידור חי
07:00
שמונה אפס אפס יקי אדמקר & ישראל כהן
08:00
השקפת חיים הרב חיים הורביץ
09:00
דנה בסוגיה דנה ורון
10:00
מבית ההוראה הרב מצליח חי מאזוז
12:00
אחת בצהריים נתן משי & אבי גדלוביץ
13:00
חידודון עמי מימוון
14:00
המבוקשים עמירם בן לולו
16:00
ישראל הצעיר ישראל כהן
17:00
המהדורה המרכזית יעקב גרודקה
19:00
מסילות אל הנפש הרב ישראל אברג'ל
21:00
שיחת חולין הרב אהרן בוטבול
22:00
לקראת חצות נועם זיגמן
23:00