שבת

ודיברדבם אשר ברדה
20:30
השיעור השבועי מרן הרב מאזוז
22:00
בצליל ואומר רפי אוחנה
23:00