שבת

ודיברדבם אשר ברדה
20:30
השיעור השבועי מרן הרב מאיר מאזוז
21:30
מתחברים אורי רווח
22:30


כיצד להציב גבולות לילדים?

מנוחה פוקס: חשוב מאוד לתת לילדים שלנו בגבול, כך הם הם גם ירצו להמשיך לקבל, יבקשו וגם ידעו לומר על זה תודה רבה

באווירה משפחתית כ"ז חשון התש"פ (25.11.2019)
8

ילדים בחופש ( yaakov naumi/Flash90)
חרדים
8