יום שני

בנפש החיים הרב חיים הורביץ
00:00
הלכה יומית הרב בנימין חותה
05:45
כולל בוקר רבנים
06:00
לצלילי הבוקר ניר קפטן
07:00
שמונה אפס אפס יקי אדמקר & ישראל כהן
08:00
שניים הפוך נועם זיגמן & איציק סודרי
09:00
ברוך שאמר הרב ברוך שרגא
12:00
אחת בצהריים רונן כץ
13:00
חידודון עמי מימוון
14:00
המבוקשים עמירם בן לולו
16:00
השקפת חיים הרב חיים הורביץ
18:00
המהדורה המרכזית משה גלסנר
19:00
אליבא דהילכתא הרב יעקב סיני
21:00
חנוך לנער אשר ברדה ואורחים
22:00
אגדה של הגדה קול ברמה
22:00


ישראל כהן החליפי: המגיש הקבוע לא חש בטוב – מי החליף אותו?

כמדי שבוע את התוכנית על הקצה מגישים ישראל כהן ויעקב גרודקה • לאור העובדה כי ישראל כהן לא חש בטוב, במקומו התיישב ישראל כהן וזו לא טעות • האזינו לסיכום השבוע

על הקצה י"א שבט התשפ"ב (13.1.2022)
61

61