יום שני

בנפש החיים הרב חיים הורביץ
00:00
הלכה יומית הרב בנימין חותה
משודר עכשיו לשידור חי
05:45
כולל בוקר רבנים
06:00
לצלילי הבוקר ניר קפטן
07:00
שמונה אפס אפס יקי אדמקר & ישראל כהן
08:00
שניים הפוך נועם זיגמן & דודי שוומנפלד
09:00
הכל עשר רונן גרוס
10:00
ברוך שאמר הרב ברוך שרגא
12:00
אחת בצהריים רונן כץ
13:00
חידודון עמי מימוון
14:00
המבוקשים עמירם בן לולו
16:00
מתגלגלים בדרכים ישראל כהן
17:00
השקפת חיים הרב חיים הורביץ
18:00
המהדורה המרכזית משה גלסנר
19:00
פרסומי ניסא ישראל כהן & עויזר דרוק
20:00
אליבא דהילכתא הרב יעקב סיני
21:00
חנוך לנער אשר ברדה ואורחים
22:00


ימות המשיח? הרב חיים הורביץ עם סימנים מתוך המדרש

מרגש: במסגרת התוכנית 'השקפת חיים', הביא המגיש הרב חיים הורביץ שליט"א תיאורים מתוך המדרשים על ימות המשיח הזהים למצב האקטואלי • האזינו

השקפת חיים כ"ז חשון התשפ"ב (2.11.2021)
58

הרב חיים הורביץ
חרדים
58