יום שני

בנפש החיים הרב חיים הורביץ
00:00
הלכה יומית הרב בנימין חותה
05:45
כולל בוקר רבנים
06:00
לצלילי הבוקר ניר קפטן
07:00
שמונה אפס אפס יקי אדמקר & ישראל כהן
08:00
שניים הפוך נועם זיגמן & איציק סודרי
09:00
ברוך שאמר הרב ברוך שרגא
משודר עכשיו לשידור חי
12:00
אחת בצהריים רונן כץ
13:00
חידודון עמי מימוון
14:00
המבוקשים עמירם בן לולו
16:00
השקפת חיים הרב חיים הורביץ
18:00
המהדורה המרכזית משה גלסנר
19:00
אליבא דהילכתא הרב יעקב סיני
21:00
חנוך לנער אשר ברדה ואורחים
22:00
אגדה של הגדה קול ברמה
22:00


האזינו: זה מה שאתם צריכים לדעת כשמתלכלכת לכם חולצה בשבת

במסגרת התוכנית הליכות עולם עם הגאון רבי אהרון בוטבול שליט"א, מאזינים עולים עם שאלות בשמירת שבת, האזינו

הליכות עולם י"ב שבט התשפ"ב (14.1.2022)
47

חרדים
47