שבת

ודיברדבם אשר ברדה
20:30
השיעור השבועי מרן הרב מאיר מאזוז
21:30
מתחברים אורי רווח
22:30

18.02.20 – הזירה תוכנית שנייה בהגשת יקי ודוד חכם