שבת

ודיברדבם אשר ברדה
20:30
השיעור השבועי מרן הרב מאיר מאזוז
21:30
מתחברים אורי רווח
22:30

10.05.20 – אמונה וביטחון הרב יעקב ישראל לוגאסי