שבת

ודיברדבם אשר ברדה
20:30
השיעור השבועי מרן הרב מאיר מאזוז
21:30
מתחברים אורי רווח
22:30

03.03.20 – הזירה לייב – בהגשת דוד חכם ויקי אדמקר