מזוזת קודש הקודשים מבורכת מידיו הטהורות של מרן שר התורה הרב חיים קנייבסקי שליט”א.

150 ש”ח למשך 24 חודשים

02-6401020