עכשיו בשידור המהדורה המרכזית התכנית הבאה: הזירה לייב