עכשיו בשידור ישר ולעניין התכנית הבאה: העיקר הבריאות