עכשיו בשידור אמונה וביטחון התכנית הבאה: אחת בצהריים