עכשיו בשידור המהדורה המרכזית התכנית הבאה: אמצע שבוע