עכשיו בשידור רגעים של אושר התכנית הבאה: אחת בצהריים