עכשיו בשידור בואי בשלום התכנית הבאה: רגעים של אושר