עכשיו בשידור דרכי אבות התכנית הבאה: המהדורה המרכזית