יום שישי

לילה מנצח יואלי דיקמן
00:00
מקור הברכה הרב אהרן מאזוז
02:00
הלכה יומית הרב בנימין חותה
05:45
הדף היומי הרב ירון מרדכי זכאי
06:00
אשת חיל ניר ואורטל קפטן
08:00
יביע אומר הרב יגאל כהן
10:00
אוצר לשבת הרב אבישי טהרני
11:00
משכיל לדוד הרב דוד לאו
14:45
אזמר בשבחין משה חבושה
15:00

החזרה לשגרה: האם מברכים 'שהחיינו' על קרוב משפחה שלא ראינו 30 יום?

בעקבות ההיתר לבקר קרובי משפחה מדרגה ראשונה: האם צריכים לברך 'שהחיינו'? ואם צפינו בהם באמצעות 'זום'? הרב יעקב סיני עם כל הפרטים שאתם צריכים לדעת ● האזינו לתכנית המלאה

אליבא דהילכתא י"א אייר התש"פ (5.5.2020)
21
בארץ בעולם חרדים קורונה
21